Ble mae pobl sy'n siarad/dyscu Cymraeg? 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Os ti’n siarad Cymraeg, neu os ti’n moyn siarad Cymraeg, ti’n gallu sgwenu dy stori yma. :smiley:

Yn anffodus, nid wyf yn siarad Cymraeg. Ond mae’n ddiddorol profi’r cyfieithydd Google. Ydych chi’n deall yr hyn rwy’n ei ysgrifennu?

1 Like

Efallai Kerstin Cable a Dr Gareth Popkins? (Unfortunately, not me… yet). :slight_smile:

1 Like

Clywais fod gan y Gymraeg sain sy’n L heb lais. A yw hyn yn wir? Mae’r sain hon i’w chael hefyd yn Navajo a Zulu!

2 Likes

Helo, dwi’n siarad Cymraeg iaith gyntaf. Wedi fy magu ym mhrifddinas Cymru, Caerdydd, ond nawr yn byw yn Aberystwyth.

2 Likes

Hi there!

“Living through Welsh” would be a good topic to suggest as part of LangFest’s Topic Rooms happening next week during the Conference! Register here if interested: https://bit.ly/LF-Topics

Nicolas (LangFest team)

1 Like

Dw’n dysgu cymraeg nawr. Mae dosbarth bob wythnos ar skype gyda fi. Weithiau, dwi’n mynd i Ddinbych ar gyfer y cwrs dydd Sadwrn.

3 Likes

Sut mae pawb? Dw i’n gallu siarad tipyn bach o Gymraeg. Dw i’n caru yr iaith ond rhaid i mi ymarfer fy Nghmraeg yn fwy.

Jon

2 Likes

Ti ‘di wneud yn dda. :upside_down_face:

1 Like

ydy, ni’n ysgrifennu’r sain fel ‘ll’. Mae’n said cyffredin iawn ac i’w weld mewn enwau llefydd fel Llandar, Llandudno etc.

Helo bawb! Dwi’n siarad Cymraeg a dwi’n hapus i gynnal sesiwn siarad os oes diddordeb.
If anyone wants to practise their Welsh, let me know! We can try to set something up :smile: